Posts

Showing posts from May, 2022

„Идеален" волтметър

Image
В тази история ще ви разкажа как осъществих този интересен лабораторен експеримент през пролетта на 2022 г., със студентите от групи 48 и 49, ИТИ, 1-ви курс, по дисциплината "Електротехника" и студентите от група 33, КСИ, 3-ти курс, по дисциплината "Специализирана компютърна електроника" (виж линковете в края на страницата). Компенсационен метод за измерване на напрежение ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ ИСТОРИЯ. Основен проблем на измервателната техника е, че реалните измервателни уреди оказват въздействие върху измерваната стойност - волтметърът отклонява (изважда) част от тока, протичащ през измерваната верига, а амперметърът въвежда (изважда) пад на напрежението. Така още през 19 век възниква въпросът "Как да направим идеален волтметър?" По-късно възниква и дуалният въпрос "Как да направим идеален амперметър?" Защо последователността е такава? Вероятно, защото през 19 век е имало добри амперметри (магнитоелектрически галванометри с ниско съпротивл