Posts

Showing posts from March, 2022

Input impedance for a difference amplifier OpAmp circuit

This is my answer to SE EE question Input impedance for a difference amplifier OpAmp circuit . My answer It has always been a good idea to find the answer to a specific question with the help of a more general idea… Here the answer can easily be found if we see Miller's powerful idea of virtually ​​modifying impedance. The resistor R1 supplied at both ends with the two single-ended voltages V1 and V- is a typical Miller arrangement. Note that both voltage sources are perfect. V1 by definition has low internal resistance. V- is inherently an imperfect voltage source because it consists of a perfect voltage source (the op-amp output) and the resistor R3 in series… but due to the negative feedback it behaves as a perfect voltage source. Thus the op-amp acts as a voltage follower that copies the voltage V+ of its non-inverting input as a voltage V- at its inverting input (the disturbing resistance R3 is eliminated). The op-amp does it by sinking/sourcing a current through R1-R3 networ

В търсене на още по-интересни експерименти за третото лабораторно упражнение по СКЕ...

Image
Утре ми предстои да проведа едно от най-интересните лабораторни упражнения по СКЕ -  У3: Електрически схеми с резистори . Това е първото реално упражнение след продължителното онлайн обучение. На него първо  на бързо  ще изследваме на практика  нещата, които сме обсъждали в ZOOM, и след това ще продължим напред. Имам идея как да накарам студентите да правят протоколите си още в лабораторията, а не да ги преписват след това. За целта, ще предлагам, точка по точка, какво да се прави, и заедно ще описваме експериментите - аз на черната дъска, а те на листове хартия или в тетрадка. Така те неусетно ще направят иначе омразния протокол… И така, въодушевен от идеята да събудя човешката любознателност у моите студенти чрез интересни лабораторни експерименти, аз започнах да сглобявам, стъпка по стъпка, подробен сценарий за третото лабораторно упражнение с идеята да направя един "микс" от експерименти (ще ги означаваме с  EXP ). Закачих малкото диктофонче на ревера си, излязох на разхо

У3: Електрически схеми с резистори

  У 3 : Електрически схеми с резистори I. Организационни въпроси 1. Анализ на предишното упражнение. 2. Нови моменти. II. Схеми с един резистор 1.      За какво служат резисторите в електрическите и електронни схеми 2.      Резисторът като информационен преобразувател : a.      напрежение-ток и съпротивление-ток ; b.      ток-напрежение и съпротивление-напрежение 3.      Приложения на резист ивнит е преобразуватели в електрическите и електронни устройства : a.      Съставен волтметър (амперметър + резистор последователно), опитна постановка за изследване на диоди по ток, захранване на светодиоди, базов резистор. b.      Съставен амперметър (волтметър + резистор паралелно), опитна постановка за изследване на транзистори по напрежение, колекторен резистор, емитерен резистор. 4.      “Pull-up” и “pull-down” резистор a.      Идея (интуитивно обяснение на произхода на имената) b.      Приложения в транзисторните схеми по ППЕ и МПТ (порт E на микроконтролер