Posts

Showing posts from February, 2022

ЛУ2 СКЕ 2022

Image
  ЛУ2: Основни електрически и измервателни понятия I. Основни електрически понятия 1. Електрически величини   - интуитивна представа, аналогии  (вижте  В края на първото лабораторно упражнение ): напрежение ток съпротивление 2. Електрически елементи.  Какво е това електрически елемент? Разлика между елемент и схема (система от свързани елементи). Видове елементи според различни признаци: пасивни/активни (резистори/транзистори), двуполюсни/многополюсни, (резистори/потенциометри), линейни/нелинейни (резистори/диоди). Източник на напрежение:  идеален, реален Интуитивна представа, аналогии Свойства: номинално напрежение, ниско вътрешно съпротивление, максимален ток, волт-амперна характеристика (ВАХ). Дискусия: Възможен ли е източник  с линейна зависимост на напрежението от тока и  какво би означавало това? Практически източници на напрежение: батерии, акумулатори, стабилизирани токоизправители (адаптори 12 V/1 A - лаб. 1217) Свързване на източници на напрежение: последователно, паралелно (

У2 ТЕ ИТИ

Image
 У2: Основни електрически и измервателни понятия I. Основни електрически понятия 1. Електрически величини  - интуитивна представа, аналогии (вижте В края на първото лабораторно упражнение ): напрежение ток съпротивление 2. Електрически елементи.  Какво е това електрически елемент? Разлика между елемент и схема (система от свързани елементи). Видове елементи според различни признаци: пасивни/активни (резистори/транзистори), двуполюсни/многополюсни, (резистори/потенциометри), линейни/нелинейни (резистори/диоди). Източник на напрежение:  идеален, реален Интуитивна представа, аналогии Свойства: номинално напрежение, ниско вътрешно съпротивление, максимален ток, волт-амперна характеристика (ВАХ). Дискусия: Възможен ли е източник  с линейна зависимост на напрежението от тока и  какво би означавало това? Практически източници на напрежение: батерии, акумулатори, стабилизирани токоизправители (адаптори 12 V/1 A - лаб. 1217) Свързване на източници на напрежение: последователно, паралелно (пробл

Нови моменти от работата ми със студентите в условията на онлайн обучение

Image
Това е четвъртият ми “педагогически експеримент” като преподавател в Техническия университет. Първите три бяха през 1987 , 2004 и 2008 г., в условията на реално обучение (описал съм ги подробно в моята творческа автобиография ). Дистанционното обучение В началото (пролетта на 2020 г.), дистанционното обучение се оказа голямо предизвикателство за мен. Но аз започнах постепенно да осъзнавам, че в него има нови възможности, които могат да бъдат развити и използвани. И докато за някои преподаватели това беше възможност да си улеснят работата, за мен то стана възможност да направя занятията си със студентите още по-интересни и полезни. Ето как постигнах това… Фото и видео архив.  Някъде от 2004 г. започнах да правя снимки и видеофилми по време на лекциите и упражненията, като ги качвах в уеб. Така, през годините, постепенно се натрупа много снимков материал. Тогава аз не подозирах колко полезен ще е той, особено за целите на лабораторните упражнения, в условията на онлайн обучението сега.