Posts

Showing posts from September, 2022

"Изобретяване" на базови схеми с операционни усилватели

Image
За мен беше голямо предизвикателство да покажа основната идея на транзисторните усилвателни стъпала , като ги изграждам и преоткривам стъпка по стъпка. Но още по-голямо предизвикателство е да се покаже идеята зад по-сложните усилвателни стъпала, реализирани с операционни усилватели: неинвертиращ усилвател, инвертиращ усилвател, диференциален усилвател и накрая измервателен усилвател. Ще го направя тук по същия изобретателски начин, като ги изграждам стъпка по стъпка и разкривам идеята зад тях. Аз използвам този подход в часовете си по "Специализирана компютърна електроника" (СКЕ) от 2004 г. и Полупроводникови елементи" (ПЕ) от 2015 г. Публикувал съм и статия What is the idea behind the op-amp instrumentation amplifier?  в секция Electriacal Engineering на уеб платформата за въпроси и отговори Codidact . Построяваме схемите Ще започнем от най-простите усилателни схеми с единичен (несиметричен) вход и ще стигнем до изящната схема на измервателния усилвател . Ето моя "

Investigating basic op-amp amplifier circuits

Image
It was a challenge for me to show the basic idea behind the  transistor differential amplifier (figuratively named "long-tailed pair")  by building and reinventing it step by step.  But it is a bigger challenge to show the idea behind the more sophisticated  op-amp  amplifier stages: non-inverting amplifier, inverting amplifier, differential amplifier and finally, instrumentation amplifier.   I will do it here in the same inventive way  by building them step by step and revealing the idea behind them. I have been using this approach in my classes with my students in Basic Electronics since 2004. I have also published a paper  What is the idea behind the op-amp instrumentation amplifier?  in the section of  Electrical Engineering  of  Codidact . Building the circuit structure The classic circuit of the op-amp instrumentation amplifier is an example of an ingenious circuit solution. The best way to show it is by reinventing the circuit step by step. Here is my "building s