Posts

Showing posts from June, 2022

"Идеален" амперметър

Image
В предишната си история ви разказах как с моите студенти превърнахме един реален  волтметър в  "идеален". Сега ще ви разкажа как след това направихме същото с един  реален ампер метър . Компенсационен метод за измерване на ток ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ ВОЛТМЕТЪР.  Основен проблем на измервателната техника е, че реалните измервателни уреди оказват въздействие върху измерваната стойност - те я променят и показват променената стойност. Така например, в предишната история наблюдавахме как реалният волтметър отклонява (изважда) част от тока, протичащ през измерваната верига, и в резултат на това, измерваното напрежение намалява. Като включихме втори източник с еквивалентно, но противопосочно на измерваното напрежение, ние "спряхме" тока, протичащ през волтметъра и така го превърнахме в "идеален". След това заменихме ръчно-управлявания източник с операционен усилвател и стигнахме до заключението, че по този начин са изградени схемите с последователна отрицател