Posts

Showing posts from July, 2022

Характериограф за двуполюсни елементи

Image
В тази история ще ви разкажа как, в лабораторията по "Полупроводникови елементи", "Базова схемотехника" и "Електротехника", моите студенти сами си направиха характериографи и с тях изследваха волт-амперните характеристики на различни  двуполюсни  елементи. По принцип, съществуват такива професионални уреди, но те са затворени и вътрешното им устройство е недостъпно за студентите. Ето защо, предпочетох те да си ги проектират и направят сами, за да ги разберат. Този подход използвам от 2015 г., когато трябваше да организирам и водя лабораторните упражнения по  "Полупроводникови елементи" в катедра ИТИ. Изследване на волт-амперни характеристики на двуполюсни елементи По-голямата част от "постояннотоковите" елементи, с които работим в лабораторията, имат само два извода (двуполюсници). Типични примери са резисторите и диодите (силициеви, германиеви, ценерови, светодиоди и др.) С какво се характеризират те? Как можем да ги изследваме? Волт-