Posts

Showing posts from October, 2021

Is the source internal resistance really a resistance?

I dedicate this story to my students from groups 48 and 49, ITI Traditionally, at the beginning of the first lab on Semiconductor Devices , I remind my students of Electrical Engineering  basics . Of course, I start with electrical concepts such as ideal and real voltage and current sources. And, f or the last time, I realized how difficult they are to understand...  as soon as I felt that I was still thinking about them  starting somewhere in the 70's.  Because the bare truth is that we know them... but do not understand them. Such a fundamental electrical concept is "source internal resistance".  I dedicate this post to it in the hope that this will arouse the interest of my students in electrical phenomena. Classic viewpoint It is said that "the real voltage source has internal resistance". Thus, it is represented by an electrical equivalent circuit of two elements - an ideal voltage source and a resistor . However, this creates a misconception of physical r

В края на първото лабораторно упражнение...

Неусетно изминаха две седмици и първото лабораторно упражнение по ППЕ приключи. Както обикновено се случва, най-интересна стана последната част на последното упражнение (с подгрупа 48а)... може би защото успях да се усъвършенствам в предните три упражнения и можах да постигна върха на дидактическото изкуство на края:-)? Много "мъдрости" бяха казани за този един час време... но предлагам сами да се убедите в това. Както знаете, аз записвам (предимно моя глас) на упражненията по ППЕ с помощта на малък диктофон, прикрепен на ревера ми... и след това използвам ценната информация в тези "сурови" записи за най-различни цели. Разбирате, че това е един къртовски труд и затова днес направих опит да го облекча с помощта на приложението SpeechTexter . След няколко експеримента, стигнах до едно, на пръв поглед примитивно, но на практика "желязно" решение - слушам диктофона, повтарям чутото, а приложението на телефона ми го превръща в текст. След това редактирам текс

В търсене на интересни експерименти за третото упражнение...

Първото лабораторно упражнение по ППЕ с ИТИ още не е свършило... второто не е започнало... а аз започнах нетърпеливо да мисля какви по-интересни експерименти да измисля за третото... И понеже там ще използваме за първи път така наречения (неправилно) "потенциометър" (за да снемаме волт-амперни характеристики на диоди), аз си припомних какви необичайни и интересни експерименти правихме в лабораторията през 2008 г., със студентите от КСИ , по дисциплината СКЕ . Нещо повече, ние ги отразихме в електронната книга Circuit Idea в Wikibooks под формата на една необичайна история за експеримента на Ом ... И така, въодушевен от идеята да събудя човешката любознателност у моите студенти чрез необичайни експерименти, а не чрез скучни лабораторни задания, в неделя вечерта, аз започнах да сглобявам първата "опитна постановка" върху малката стъклена масичка в кабинета ми. Нямах време да махна излишните предмети, които прозират през стъклото... но това пък създава някакво чув

ЛУ2 ППЕ ИТИ 2021

Image
Първата седмица от лабораторния цикъл на  първото лабораторно упражнение  премина успешно. Наложи се да направя някои корекции в заданието, за да отразява то по-точно какво правихме в лабораторията. По-конкретно, преместих някои части от уводната теоретична част в следващото второ упражнение (обясненията на графо-аналитичния подход и протоколите - образци). И въпреки, че първият цикъл  все още не е завършил, реших да кача и следващото упражнение. Така може да се добие по-добра представа какво сме правили и какво ни предстои да правим. А то ще бъдат предимно практически дейности - това, което сме обсъждали досега, ще го реализираме на практика. За целта първо ще се запознаем (практически) с техническите средства в лабораторията - измервателни уреди, захранващи устройства, експериментални платки, монтажни инструменти, изследвани елементи... След това ще измислим опитната постановка за статично изследване на диоди... ще я реализираме и изследваме различни елементи. Всичко това ще опишем в

Why does the Darlington pair have a higher input resistance?

On July 7, in one of our discussions , LvW asked me an interesting question about the famous Darlington pair: "By the way: Some days ago I stumbled over the question: What are the advantages/disadvantages of the Darlington-pair? Do you have a short answer?" It was an exact hit because this circuit was one of my favorite circuit solutions. I immediately replied: "I have also thought a lot about the Darlington pair... I have even found an interesting phenomenon in its operation - the first transistor introduces negative feedback between the collector and the base of the second transistor. That is why, its collector voltage cannot be below 0.7 V (disadvantage)."  A big advantage of this 2-transistor circuit is that it behaves like a three-pin transistor (collector, base, emitter). This allows ordinary transistors to be replaced by Darlington "transistors" (TIP) and v.v. I have often seen my son do it during car repairs... But the warm summer came, we went on

ЛУ1 ППЕ ИТИ 2021

Традиция стана всяка година да правя някакъв уеб експеримент с лабораторните упражнения по ППЕ (началото беше поставено в ResearchGate през 2015-та година с въпроса  How do we investigate semiconductor devices in the educational lab? ). Тази година съм решил да отразявам занятията със студентите си освен както досега, в GoogleDrive и форумите ResearchGate и StackEchchange, също така и в моя блог. Това би дало възможност за обсъждане и интересни дискусии, което би било от полза както за студентите (разбиране на материята и повишаване на оценката), така и за мен (подобряване на съдържанието и начина на провеждане на упражненията). Изследването на полупроводникови елементи изисква студентите да имат много добра интуитивна представа за основни неща от електротехниката (например, източник на напрежение и ток) и измервателната техника (например, волтметър и амперметър). Проблемът е, че дисциплините, по които те се изучават (Теоретична електротехника и Електрически измервания), са в същия сем